Popis projektu


I. VÝCHOZÍ SITUACE A SMYSL PROJEKTU

ZVUKOVÁ KNIHA / AUDIOKNIHA

Dle výroční zprávy Národní knihovny, ze dne 7. 5. 2017, vyšlo v Česku v loňském roce 17 815 tištěných knižních titulů, z toho 5559 tvořila beletrie. Pro srovnání Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana (dále jen KTN) obsahuje přibližně 6 500 titulů. Tento fond je přitom tvořen a doplňován od roku 1962!
MLUVÍCÍ KNIHA z.s. je vedle vlastní výroby KTN jediným neziskovým a současně profesionálním výrobcem audioknih pro zrakově handicapované. Zvukové knihy z naší produkce si díky žánrové rozmanitosti, profesionální interpretaci a technickému zpracování udržují u klientů KTN trvalou oblibu. Zaměřujeme se především na světovou a českou beletrii, sledujeme nové autory a okrajově načítáme knihy pro děti.
Hotové audioknihy předáváme, na základě Darovacích smluv KTN, prostřednictvím níž,
si je může ZDARMA vypůjčit až 300 000 zrakově handicapovaných klientů v rámci celé ČR. 


Tištěná kniha jako taková je i v dnešní době rozvoje internetu a audiovizuálních technologií jedinečným médiem. Pro lidi se zrakovým postižením je pak, vzhledem ke ztíženému přístupu k jiným formám umění a informacím obecně, zvuková kniha médiem doslova nenahraditelným.

Zvuková kniha přináší zrakově postiženým integraci především v těchto oblastech:

  • kulturní přehled
  • sociální úroveň
  • vzdělání a všeobecný rozhled


V neposlední řadě zvuková kniha zprostředkovává zrakově postiženým informace
o prostředích, místech a věcech, které kvůli handicapu poznat nemohou.II. POPIS REALIZACE VÝROBY AUDIOKNIH

K výrobě zvukových knih je zapotřebí následujících služeb:


interpret

Pro interpretaci knih vybíráme profesionální herce nebo dabéry, jejichž schopnosti jsou zárukou bezvadného výsledku. S tím souvisí také fakt, že si herci mohou z našeho edičního plánu vybrat tituly, které vyhovují jejich naturelu. Stabilně spolupracujeme s řadou herců a dabérů, například Táňou Medveckou, Danou Černou, Gabrielou Pyšnou, Martinem Zahálkou, Tomášem Juřičkou, Petrem Mikeskou, Josefem Poláškem a dalšími.

zvukový mistr
O pořizování  nahrávek  a  vysokou  kvalitu  audioděl se  stará  zakladatel Spolku a mistr zvuku
Pavel Musil, který má v tomto oboru dlouholetou praxi. Vzhledem k tomu, že sám je od dětství nevidomý, je současně objektivním supervizorem celého projektu.

textový a jazykový dohled
Funkce spočívá ve sledování textu – je třeba hlídat přesnou interpretaci textu a správnou výslovnost cizojazyčných výrazů. Za tuto práci je zodpovědná Gabriela Musilová, která v předchozí době pracovala jako redaktorka a editorka v několika tištěných médiích.
Společně se zvukařem se pak podílí na režijní a dramaturgické stránce audioknihy.

mastering
Závěrečná činnost při výrobě audioknih spočívá v přepisu záznamu z pevného disku na disk CD
a dohled na dynamiku jednotlivých stop. Dále musí školený zvukař upravit CD verzi
do formátu MP3 a vše opatřit technickými údaji.

nahrávací studio
Důležité je pracovat ve standardních prostorách, pokud jde o velikost a akustiku studia. Z hlediska technického vybavení je nutné pracovat s technickými přístroji, které svým ovládáním umožňují pracovat nevidomému zvukaři. Do budoucna, podle objemu získaných financí, by bylo možné najímat na některé úkony druhého nevidomého zvukaře. 


administrativní práce
Jde o základní činnost, bez níž se žádná organizace neobejde. V případě Mluvící kniha z.s. je třeba administrativně zajistit například vypracovávání žádostí a vyúčtování grantů, komunikaci s knihovnou KTN a dalšími úřady, vyřizování veškeré korespondence apod.III. FINANCOVÁNÍ

Mluvící kniha z.s. je společností neziskovou, jež nevlastní žádný majetek. Prostředky získáváme především z grantů Ministerstva kultury ČR. Tato částka ročně pokryje polovinu nákladů na rozpočet v rámci kalendářního roku. V posledních letech se na financování podílí sami členové Výkonného výboru Mluvící kniha z.s.

Všichni, kdo se na tvorbě našich audioknih podílí, pracují na základě dohody o konkrétní práci. Honoráře jsou, ve srovnání s prací komerční, značně poníženy. Například interpreti nemají nárok na budoucí provize.
  www.mluvicikniha.cz; T: 608 418 081 nebo 603 549 810 ; E: mluvicikniha@centrum.cz