Popis projektu


I. VÝCHOZÍ SITUACE A SMYSL PROJEKTU

ZVUKOVÁ KNIHA / AUDIOKNIHA

Dle výroční zprávy Národní knihovny, ze dne 7. 5. 2017, vyšlo v Česku v loňském roce 17 815 tištěných knižních titulů, z toho 5559 tvořila beletrie. Pro srovnání Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana (dále jen KTN) obsahuje přibližně 6 500 titulů. Tento fond je přitom tvořen a doplňován od roku 1962!
MLUVÍCÍ KNIHA z.s. je vedle vlastní výroby KTN jediným neziskovým a současně profesionálním výrobcem audioknih pro zrakově handicapované. Zvukové knihy z naší produkce si díky žánrové rozmanitosti, profesionální interpretaci a technickému zpracování udržují u klientů KTN trvalou oblibu. Zaměřujeme se především na světovou a českou beletrii, sledujeme nové autory a okrajově načítáme knihy pro děti.
Hotové audioknihy předáváme, na základě Darovacích smluv KTN, prostřednictvím níž,
si je může ZDARMA vypůjčit až 300 000 zrakově handicapovaných klientů v rámci celé ČR. 


Tištěná kniha jako taková je i v dnešní době rozvoje internetu a audiovizuálních technologií jedinečným médiem. Pro lidi se zrakovým postižením je pak, vzhledem ke ztíženému přístupu k jiným formám umění a informacím obecně, zvuková kniha médiem doslova nenahraditelným.

Zvuková kniha přináší zrakově postiženým integraci především v těchto oblastech:

  • kulturní přehled
  • sociální úroveň
  • vzdělání a všeobecný rozhled


V neposlední řadě zvuková kniha zprostředkovává zrakově postiženým informace
o prostředích, místech a věcech, které kvůli handicapu poznat nemohou.II. POPIS REALIZACE VÝROBY AUDIOKNIH

K výrobě zvukových knih je zapotřebí následujících služeb:


interpret

Pro interpretaci knih vybíráme profesionální herce nebo dabéry, jejichž schopnosti jsou zárukou bezvadného výsledku. S tím souvisí také fakt, že si herci mohou z našeho edičního plánu vybrat tituly, které vyhovují jejich naturelu. Stabilně spolupracujeme s řadou herců a dabérů, například Táňou Medveckou, Danou Černou, Gabrielou Pyšnou, Martinem Zahálkou, Tomášem Juřičkou, Petrem Mikeskou, Josefem Poláškem a dalšími.

zvukový mistr
O pořizování  nahrávek  a  vysokou  kvalitu  audioděl se  stará  zakladatel Spolku a mistr zvuku
Pavel Musil, který má v tomto oboru dlouholetou praxi. Vzhledem k tomu, že sám je od dětství nevidomý, je současně objektivním supervizorem celého projektu.

textový a jazykový dohled
Funkce spočívá ve sledování textu – je třeba hlídat přesnou interpretaci textu a správnou výslovnost cizojazyčných výrazů. Za tuto práci je zodpovědná Gabriela Musilová, která v předchozí době pracovala jako redaktorka a editorka v několika tištěných médiích.
Společně se zvukařem se pak podílí na režijní a dramaturgické stránce audioknihy.

mastering
Závěrečná činnost při výrobě audioknih spočívá v přepisu záznamu z pevného disku na disk CD
a dohled na dynamiku jednotlivých stop. Dále musí školený zvukař upravit CD verzi
do formátu MP3 a vše opatřit technickými údaji.

nahrávací studio
Důležité je pracovat ve standardních prostorách, pokud jde o velikost a akustiku studia. Z hlediska technického vybavení je nutné pracovat s technickými přístroji, které svým ovládáním umožňují pracovat nevidomému zvukaři. Do budoucna, podle objemu získaných financí, by bylo možné najímat na některé úkony druhého nevidomého zvukaře. 


administrativní práce
Jde o základní činnost, bez níž se žádná organizace neobejde. V případě Mluvící kniha z.s. je třeba administrativně zajistit například vypracovávání žádostí a vyúčtování grantů, komunikaci s knihovnou KTN a dalšími úřady, vyřizování veškeré korespondence apod.III. FINANCOVÁNÍ

Mluvící kniha z.s. je společností neziskovou, jež nevlastní žádný majetek. Prostředky získáváme především z grantů Ministerstva kultury ČR. Tato částka ročně pokryje polovinu nákladů na rozpočet v rámci kalendářního roku. 

Nepravidelně pak přispívají sponzoři – firmy či soukromé osoby. V poslední době se na financování podílí sami členové Výkonného výboru Mluvící kniha z.s. Objemu získaných finančních prostředků
aktuálně přizpůsobujeme ediční plán. Nutné podotknout, že námi produkované knihy jsou do audio formátu předváděny zásadně v úplné, nezkrácené verzi.!


Všichni, kdo se na tvorbě našich audioknih podílí, pracují na základě dohody o konkrétní práci. Honoráře jsou, ve srovnání s prací komerční, značně poníženy. Například interpreti nemají nárok na budoucí provize.   www.mluvicikniha.cz; T: 608 418 081 nebo 603 549 810 ; E: mluvicikniha@centrum.cz