Tisková zpráva - březen 2011

občanské sdružení MLUVÍCÍ KNIHA


                                                           

15. výročí vznikuZAKLADATEL

Sdružení před 15ti lety založil nevidomý zvukař Pavel Musil, který v 90. letech pracoval jako mistr zvuku a režisér publicistických pořadů na rádiu Echo, dále jako redaktor a moderátor na rádiu Golem, později na Radiožurnálu. Sám si byl vědom jak důležité je pro zrakově handicapované lidi mluvené slovo a zvlášť interpretace knih. „Přišlo mi smysluplné, propojit pracovní kvalifikaci s mým handicapem.“ 


Od počátku, kdy v jeho studiu začaly audioknihy vznikat, dbal na jejich kvalitu. Přispěli k ní také, dnes již nežijící, interpreti jako například paní Věra Galatíková nebo Vlastimil Brodský.  
„Výběr titulů probíhal na základě oboustranné dohody. Záleželo mi na tom, aby se interpret s knihou ztotožnil. To je na výsledku znát!“


CESTA KNIH KE KLIENTŮM…

Vytvořené knihy jsou darovány do pražské centrály Knihovny a tiskárny pro nevidomé K.E.Macana (dále jen KTN). Odtud jsou distribuovány do dalších poboček po celé ČR. Knihy jsou tak zdarma k dispozici všem lidem, kteří z jakéhokoliv důvodu nemohou číst – slabozrací, nevidomí, dislektici či senioři.


ROK 2006 – PRVNÍ DIVADLO PRO NEVIDOMÉ

Pavel Musil se kromě knih věnoval výrobě filmů s audiopopisem. Byly to například Postřižiny či film Kolja, za nějž získal ocenění Královské Britské akademie. Od této činnosti už byl jen krok k divadlu… Šlo jen o to najít partnera, kterým se na podzim roku 2006 stal Činoherní klub v Praze. 


Z technického hlediska spočívá vytváření divadla s audiopopisem v tom, že se zvukový záznam představení smíchá s komentářem. Pro něj se vytváří samostatný scénář, který vysvětluje vše, co je řečeno pouze vizuálně, ale není jasné z dialogů či zvuků. Komentář přitom nesmí rušit vlastní děj představení. Musí být stručný a namluvený věcně, bez emotivního zabarvení. Nevidomým či slabozrakým lidem pak přináší toto zpracování jedinečný kulturní zážitek.


V Činoherním klubu byly jako první zpracovány inscenace her Martina McDonagha Osiřelý západ a Pan Polštář, Chiarelliho Maska a tvář, Albeeho Koza aneb Kdo je Sylvie? Později jsme zaznamenali jedinečné představení Milana Kundery Ptákovina.


Z důvodu nedostatku finančních prostředků však nemůžeme další divadelní představení s úpravou pro nevidomé realizovat!


SOUČASNOST

Audioknihy, které vznikají v produkci MK dodnes načítají profesionální herci a dabéři. 

Nadále se jedná především o českou a světovou beletrii, včetně literatury pro děti a mládež. Knihy jsou vybírány tak, aby smysluplně pomáhaly rozšiřovat archiv KTN


Do letošního roku bylo v produkci
MK vytvořeno více jak 300 titulů. A to díky pravidelnému přispívání především Ministerstva kultury ČR, Magistrátu hl.m.Prahy a vzácně i sponzorů ze soukromé sféry. 


Počet klientů, kteří si na základě zdravotního potvrzení zvukové knihy půjčují, neustále roste. Jenom lidí se zrakovým handicapem je v ČR na 300 000!


Jak vypadá tým pracující na výrobě zvukových knih?

Za kvalitu zvuku je zodpovědný Pavel Musil, na správnost interpretovaného textu dohlíží redaktorka Gabriela Musilová, na závěrečném masteringu spolupracuje zvukař Jakub Hadraba  a v neposlední řadě jsou to interpreti, vybíraní dle jednotlivých titulů. Dnes jsou to především paní Táňa Medvecká, Hana Švejnohová, Šárka Vondrová, Lucie Matoušková a pánové Ladislav Mrkvička, Jiří Dědeček, Vladimír Kudla, Josef Polášek, Tomáš Juřička a další.


V roce 2010 udělil projektu MK záštitu Výbor českého centra mezinárodního PEN klubu.


BUDOUCNOST – „knihy a zas knihy“

Na českém trhu vychází více než 17 000 tištěných knih ročně, zatímco stávající fond zvukových knih KTN obsahuje zhruba 5 000 titulů. (A ten je tvořen od roku 1962!)
MK je vedle vlastní výroby KTN jediným profesionálním výrobcem audioknih pro zrakově handicapované.

A právě v dnešní době – rozvoje internetu a audiovizuálních technologií, zůstává zvuková kniha, pro lidi se zrakovým handicapem, nezastupitelným médiem. Přístup k jiným formám umění a informacím obecně, je pro ně značně ztížený. Z těchto důvodů je to znalost literatury, která zrakově handicapovaným značně usnadňuje integraci. Týká se zejména těchto oblastí: 

  • kultura
  • sociální úroveň
  • vzdělání a všeobecný rozhled

V neposlední řadě zvuková kniha zprostředkovává zrakově postiženým informace o prostředích, místech a věcech, které kvůli handicapu poznat nemohou.


Produkce a další činnost Občanského sdružení MLUVÍCÍ KNIHA je přímo závislá na finanční podpoře, a to jak se strany státních institucí, tak ze soukromé sféry! Přitom je nutno dodat, že na rozdíl od jiných aktivit v této oblasti, vytváří produkty trvalé hodnoty!


ROVNÁ PŘÍLEŽITOST PRO NEVIDOMÉ ZVUKAŘE

Partner MK – nahrávací a masteringové studio TÓNIKA – představuje profesionální pracoviště, kde může nevidomý zvukař pracovat samostatně a plnohodnotně.


Tato „zvukařská stanice“ umožňuje nevidomým zvukařům pracovat bez speciálních pomůcek! Základem je přitom, ve zvukařské branži nejrozšířenější, software
PRO TOOLS. 


Je třeba připomenout, že donedávna ještě nebylo možné - bez zrakové kontroly, pracovat v žádném audio softwaru!


Zlom nastal v létě roku 2010…

Vývojový tým společnosti AVID (dříve DIGIDESIGN) – na základě petice nevidomých amerických zvukařů, propojil ovládaní PRO TOOLS s hlasovým odečítačem VOICEOVER, který je součástí operačního systému MAC OS X. Tento krok znamená pro nevidomé, že mohou v systému PRO TOOLS pracovat pomocí zkratkových kláves a hlasové odezvy, na stejné úrovni jako vidomí kolegové, ovládající systém odezíráním z obrazovky a klikáním myší. 


V praxi to znamená, že kterékoliv nahrávací studio – pracující na této platformě, může mistra zvuku se zrakovým handicapem bez obav zaměstnat. Potenciálním zaměstnavatelům i handicapovaným uživatelům nabízíme, ve spolupráci s firmou DISK Multimedia s.r.o., speciální školení nebo doplnění pracoviště o vhodné hardwarové controlery.
VEŠKERÉ DOTAZY VÁM RÁDI ZODPOVÍME EMAILEM: mluvicikniha@centrum.cz 

NEBO TELEFONICKY:PAVEL MUSIL                     608 418 081

GABRIELA MUSILOVÁ        
603 549 810

zleva: Mgr. Iva Matějková - Ministerstvo kultury ČR, Gabriela Musilová, interpretka Hana Švejnohová, Pavel Musil


___________________________________________________________________________

Občanské sdružení MLUVÍCÍ KNIHA, www.mluvicikniha.cz