Historie

Zakladatelem spolku Mluvící kniha je nevidomý mistr zvuku Pavel Musil.

Spolek Mluvící kniha jsem založil v roce 1995. Vzhledem k mému zrakovému handicapu jsem sám odkázán na poslech zvukových knih, které jsou pro mě zdrojem informací, ale přináší i poučení a zábavu. 
Díky vlastní zkušenosti jsem zjistil, že pro nevidomé klienty je k dispozici velmi omezené množství zvukových knih a nebyl jsem vždy spokojen ani s jejich kvalitou, po technické stránce či z hlediska interpretace. Rozhodl jsem se tedy spojit své nároky z hlediska nevidomého uživatele a zkušenosti mistra zvuku. Prací s mluveným slovem jsem se zabýval od roku 1990 v rádiu Golem a později v radiu Echo. Podílel jsem se také na výrobě slovesných nahrávek pro různá komerční vydavatelství.